UNIMAs generalforsamling og kongress 24.april 2021. Noen refleksjoner.

0

Av rådsmedlem Jaap den Hertog

Hvordan skal en sammenfatte og gjøre en kongressrapport interessant for medlemmene og samtidig friste dem til å kaste seg inn i internasjonalt samarbeid for å oppdage hva dette kan bety for mange – de eldre og de unge profesjonelle, de unge og de eldre amatører, men spesielt de unge medlemmene? Hva er på gang og hva er resultatene av satsingen på foryngelse internasjonalt innen figurteater? Hva gjøres for å ta vare på de fremdeles levende utdøende dukketeatre som taper terreng for den allestedsnærværende «skjermkultur» og som flere steder står på «rødlista»? Disse dukkespillfamilier som holder liv i tradisjonene vi baserer vår besettelse for denne underlige teaterkunsten på?

Teaterkunsten som jo er grunnvollen som all øvrig scenekunst er tuftet på. Hvordan tas det vare på og bygges det videre på figurteaterarkivene? Og hva med formidlingen av det som snart er nyere figurteaterhistorikk? Utveksling av ideer, utdanning, etterutdanning, utveksling av kunnskap? Samarbeid mellom festivaler? Hjelp til nødlidende dukkespillere under pandemiene? For alt dette – og det meste man måtte møte av figurteatermessige ønsker, lengsler og behov finnes det en løsning innenfor Internasjonale UNIMA sin struktur

UNIMAs struktur

UNIMA er, 92 år gammel, verdens eldste internasjonale forening. Den favner medlemmer i 90 land, fra de aller fattigste til de aller rikeste, fra de aller største til de aller minste og fra diktaturer på ytre høyre og venstre side til de mest vellykkede demokratiene.

Generalforsamlingen er UNIMAs øverste organ. Den utgjøres av rådsmedlemmene som utnevnes av sine nasjonale sentre etter medlemstall. Nasjonale UNIMA-sentre kan i tillegg foreslå uavhengige rådsmedlemmer fra annet land, slik at ikke alle forsvarer nasjonale interesser. Rådsmedlemmene nominerer og velger presidenten – den øverste ansvarlige for foreningen som leder kongressene/generalforsamlingene hvert fjerde år, samt rådsmøtene midt imellom kongressene. Han eller hun signerer på vegne av UNIMA. De velger også generalsekretæren som setter i gang og følger opp større prosjekter, representerer foreningen, planlegger nødvendige aktiviteter med tanke på foreningens fremtid, og de velger medlemmer til eksekutivkomiteen. Hver av disse kommissærer leder en av i alt 17 komitéer som tar seg av de forskjellige behovene medlemmene måtte ha. De samarbeider tett med hverandre og generalsekretæren der det er ønskelig, nødvendig eller berikende. Alle i UNIMA over hele verden kan foreslå nye komiteer eller melde seg inn i komitéen der de finner tilfredstillelse for sine figurteaterlengsler, -behov, -fristelser.

Dette var den tredje gangen på fem år jeg møtte de andre rådsmedlemmene, for første gang heldigitalt i cyberspace. Ulempen er da at den uformelle utveksling av tanker/ønsker og sosial kontakt nærmest er umulig, den store fordelen er selvfølgelig at mange flere kan delta som vanligvis ikke har råd til det fra fattige land som Togo og Burkina Faso. Det var totalt rundt 140 deltakere fra alle 90 medlemsland under hele kongressen.

Igjen slo det meg hvor vennlige, respektfulle, tolerante og åpne dukkespillere er. Gjennomgående en leken gjeng med overskudd. Det er ikke det at det mangler konflikter eller folk som ikke liker hverandre, men det aller meste løses ved en utblåsning, ferdig med det.

Denne grunnholdningen preger aktiviteten i komitéene – du verden så aktive komiteene er. Det er bare én komité som det ikke er spesiell aktivitet i, den for Midtøsten. Det å få israelske dukkespillere og de fra muslimske land til å samarbeide er vanskelig. I kulturfiendtlige teokratier kan det å stå frem som dukkespiller dessuten være livsfarlig.

Kooperasjon

Den komitéen som har vært spesielt aktiv de siste fem årene er den som heter «Kooperasjon», noe som betyr nødhjelp eller utviklingshjelp. Den har mellom annet understøttet 256 dukkespillfamilier i nød i fattige land med penger under pandemi-krisen. I samarbeid med søkerens UNIMA-senter har man kunnet verifisere sannheten i behovet. Alle i akutt krise kan søke via en knapp på forsiden av UNIMA.org, svært lite byråkratisk. Kooperasjon har også blant annet hatt prosjektet «Kenguru», som har hatt oppvisninger og dukketeater-relaterte aktiviteter i flyktningeleirer i Hellas og blant rohingyaene i Bangladesh. Pengene til dette arbeidet tas ikke fra medlemsavgiftene, men er basert på donasjoner og fond.

Fristelsene

Start med å lese min utfordring i Ånd i Hanske nr. 2/2018, fra side 42 – én gang til. Gå deretter inn på UNIMA.org og se hva de forskjellige komiteene holder på med: https://www.unima.org/en/commission/, og la deg friste, meld din interesse og ønske om deltakelse.

De unge neste:

Her har «Afrika»- og «3 Americas»- komitéene, i tett kontakt med «utdanning»- og «ungdom» og ikke minst Generalsekretæren via internasjonalt sammensatte forestillingsproduksjoner, festivaler og flersenter-utdanningsløp huket inn nye unge medlemmer. I Kenya synes UNIMA ha klart det kunststykket å få dukketeater inn på undervisningsplanen i skolene. I Sverige har det vært økt innmelding av unge til UNIMA som resultat av «Open stage»-aftener hvor alle kan vise sine prosjekter.

Flere tanker om strategi for UNIMAs foryngelse:

Festivalene

Nær samtlige medlemsland har sin figurteaterfestival, noen har flere. Antakeligvis tar Spania kaka med sine 160(!) festivaler. 100 av omtrent 500 festivaler er listet opp på komiteens avsnitt på UNIMA.org

Publikasjoner

Denne komiteen ledes av nederlenderen Frans Hakkemars. Han ønsker utveksling av artikler mellom de mange utmerkede figurteatertidsskrifter, og trenger artikler, oversettere, korrekturlesere fra redaksjonene. Kontakt ham på ppo@unima.org. Alt innen internasjonale UNIMA er tre-språklig: Spansk, fransk, engelsk.

Penger

Unima skal opprette en pengejakt/strategisk planleggings-komité, da den rådende internasjonale høyrevridning har gjort at mange sentre sliter med økonomien.

Medlemssenteravgift til internasjonale UNIMA har vært 3€ per medlem. Dette er vedtatt økt med 40% for de fleste rikere land, det er samtidig vedtatt at økningen er fra 0, 20, 30% økning, avhengig av landets bruttonasjonalprodukt. Det opprettes samtidig et fond for fattige sentre, som kan inngå avtaler med generalsekretæren om at riktig avgift kan tas fra fondet i spesielle tilfeller.

Brexit

Etter at Storbritannia forlot EU har det blitt mer tidkrevende og byråkratisk å krysse grenser for å turnere. Dette gjelder i begge retninger. UNIMA vil gå i dialog med EU og med den britiske regjering om å forenkle prosedyrene.

Vedtektene

Det er vedtatt å endre disse slik at det vil være mulig å delta via videolink på alle kommende UNIMA-rådsmøter og generalforsamlinger.

Forøvrig:

  • President Dadi Pudumjee (India) har gått av som president etter 12 år. Han takket blant annet Knut Alfsen og Mona Wiig i sin avskjedstale. Han ble med rette utnevnt til æresmedlem.
  • Ny president er Karen Smith (Australia/USA) som utviklet World Encyclopedia of Puppetry Arts (https://wepa.unima.org/en/) for fellesarv-komitéen.
  • Sittende generalsekretær Idoya Otegui (Spania/Baskerland) tapte kampvotering mot Dimitri Jageneau (uttales Zjazjenå) fra Belgia, tross hennes flotte innsats og svært aktive tjenestetid. Han assisteres av to nye visepresidenter: Anette Dabs (Tyskland), erfaren, mangeårig organisator av Figurteaterfestivalen i Bochum, og Tito Lorifice (Argentina), professor i figurteater, også han en gjenganger i UNIMA.
  • Bali blir rådsmøtested om to år,
  • Chungcheong i Sør-Korea blir generalforsamlingssted om fire år – så begynn å spare!

Noen merknader

Er leserne klar over at det finnes et skandinavisk figurteaternettverk ledet av finske UNIMA? Med så mange tidsskrifter tilgjengelig på nettet nå: ta inn artikler fra andre, og spre norske artikler til kollegaredaktører? Jeg oversetter gjerne.

Det tar tid til å komme inn i hvordan UNIMA internasjonalt fungerer. De som det velges fra til de forskjellige posisjonene er folk som har vært aktive og synlige på kongressene og rådsmøtene. Mange av de samme navn går igjen. Det er derfor viktig at det er unge medlemmer, gjerne med erfaring fra styret, som utnevnes til rådsmedlem i UNIMA Norge. Det er ikke minst viktig at disse er synlige i komitéarbeid og deltar aktivt i møtene i internasjonale UNIMA. Det er ikke vanskelig i denne inkluderende forsamlingen. Slik kan de velges inn i eksekutivkomitéen og som uavhengige rådsmedlemmer etter hvert. Det er hovedsakelig slik vi kan beholde og fornye UNIMA som fremtidsrettet, aktuell forsvarer for figurteaterkunsten.

Burde ikke utdanningene ved Oslo Met, NTNU Medievitenskap og Nord Universitet for lengst vært innmeldt og aktiv i Research-komitéen?

Hva med å invitere animasjonsfilmfolk inn i UNIMA?

Og for alle dere som har gått glipp av denne kongressen: Alt kommer til å ligge på YouTube og på UNIMA.org.

 

 

 

Dele.

About Author

Kommentarer er stengt.