UNIMA Internasjonal

UNIMA – UNion Internationale de la MArionette  http://www.unima.org

UNIMA er forkortelsen for Union Internationale de la Marionette hvis formål er å fremme figurteater innen fagområder som kunst, pedagogikk og terapi. UNIMA ble grunnlagt i Praha i 1929 og vedtektene ble over tid forankret i FNs menneskerettighetserklæring av 1948. Organisasjonen har 69 nasjonale sentra med til sammen 6.700 medlemmer fra hele verden. UNIMA er en frivillig organisasjon som er tilknyttet UNESCU og den er åpen for alle som ønsker å bli medlem. De tre offisielle språkene i UNIMA er engelsk, fransk og spansk.

UNIMA Norge er det nasjonale senter av verdensorganisasjonen og tilsvarende nasjonale sentra har blitt etablert i de andre nordisk land (Danmark, Sverige, Finland samt representant fra Island). De nordiske sentra kan vise til lange og gode tradisjoner for faglig samarbeid, både multilateralt og bilateralt. UNIMA Norge har m.a.o. et faglig nettverk nasjonalt, regionalt og internasjonalt.

UNIMA holder kongress hvert fjerde år. På den første kongressen i Praha i 1933 ble Josef Skupa valgt til president og Jan Malík til generalsekretær, begge fra Tsjekkia (tidligere Tsjekkoslovakia). Dette skulle bli den siste kongressen før krigsutbruddet i 1939. I 1957 ble UNIMA igjen konsolidert under kongressen i Praha, ikke minst takket være en ung og entusiastisk generasjon. Under den kalde krigen, da Europa var delt i to, mellom en vestlig kapitalistisk og en østlig kommunistisk blokk, bestrebet UNIMA seg på å etterleve de demokratiske prinsippene som var nedfelt i statuttene. Det var ikke alltid lett.

Nye vedtekter i 1967 la grunnlaget for å kunne etablere nasjonale sentra og internasjonale kommisjoner. Fra opprinnelig å være en gruppe venner og kollegaer skulle UNIMA gradvis utvikle seg til å bli en moderne verdensorganisasjon. Sekretariatet ble flyttet til Warszawa i 1972 hvor det ble værende til 1980, under ledelse av generalsekretær Henryk Jurkowski. I 1980 ble Charleville-Meziérès i Frankrike vertsby for sekretariat, byen var berømt for sin verdensfestival i figurteater. Franskmannen Jacque Felix overtok stafettpinnen etter Jurkowski. Sekretariatet til UNIMA er fortsatt lokalisert til Charleville-Mézières.

Siden 1980 har antall nasjonale sentre og medlemmer økt på alle kontinenter. For å kunne ivareta og stimulere virksomheten i de nye sentrene/? ble det etablert territorielle kommisjoner med ansvarsområde henholdsvis for Europa, Nord-Amerika, Latin-Amerika, Afrika og Asia. Kongressen i Ljubljana i 1992 satte fokus på undervisning og terapi som ble fulgt opp av kommisjonen for undervisning og terapi (Education, Development and Therapy Commission) og for profesjonell utdanning (Professional Training Commission).

Det meste omfattende prosjektet til UNIMA har vært utgivelsen av leksikonet WEPA (Encyclopédie Mondiale des Arts de la Marionette, engelsk tittel World Encyclopaedia of Puppetry Art). Den første publikasjonen i 2009 var på fransk, senere ble den oversatt til engelsk og spansk. Med UNESCO som partner for WEPA, representerer den en vesentlig kilde til informasjon om verdens figurteater så vel som et bevis på anerkjennelsen av denne sjanger av scenekunsten.

Den XXIII. UNIMA kongressen ble holdet i april i 2021 (19.-23.), for første gang digitalt. Den nyvalgte presidenten er Karen Smith og hennes nasjonalitet er australsk/amerikansk. Den nyvalgte generalsekretæren er Dimitri Jageneau, belgisk av nasjonalitet, og fra den fransktalende delen av landet.  Mer informasjon om president, generalsekretær og de andre medlemmene av eksekutiv komitéen finner du på www.unima.org

Verdens figurteater dag (World Puppetry Day) ble etablert i 2003 og feires hvert år den 21. mars.

 

 

UNIMA Norge sitt internasjonale arbeid

UNIMA Norge har alltid hatt kontakt med figurteatre og -kunstnere over hele verden, inklusive Norden. Det har vært viktig reise til den internasjonale UNIMA kongressen og til figurteaterfestivaler i andre land. Disse møtepunktene har stor faglig betydning. I mange år har Norge invitert figurteater-forestillinger fra andre land til egne festivaler. Norge har heller ingen kunstfaglig utdanning i figurteater og derfor har flere norske kunstnere sin utdanning i figurteater fra universiteter i andre land.

Tidligere ledere av UNIMA Norge har vært aktive i UNIMAs internasjonale arbeid. Mona Wiig og Knut Alfsen har begge vært medlemmer av eksekutiv komitéen (The Executive Commitée) og dermed ledere av hver sin kommisjon. Svein Gundersen og Karin Høie har vært medlem av flere kommisjoner.

I 2020 og 2021 (Covid 19-årene) har det blitt holdt flere digitale møter hvor medlemmer har kunnet snakke sammen og

utveksle erfaringer om nedstengte samfunn. Nasjonale senter og utøvere i mange land mangler økonomiske nettverk. UNIMA sentralt har forsøkt å komme dem i møte med økonomisk støtte gjennom kronerulling blant medlemmene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilder:

www.unima.org/en/unima/history/