Styret og rådsmedlemmer

Styret i UNIMA Norge er i 2021 et arbeidende styre uten godtgjørelse. I 2020 har styret tatt ansvaret for all drift av UNIMA Norge, og fordelt det mellom seg. Siste ansatte daglig leder i UNIMA Norge var mars 2020.

Styreleder

Tone Runsjø

tonerunsjo@gmail.com, 90 66 66 80

 

 

Styremedlemmer

Line Rosvoll, line@dramatikkenshus.no, 90 05 42 71

Andrea Norvik Jervell (vara), andreajervell@gmail.com, 92 08 17 04

Erlend Røldal Vikhagen, vikhaugen@gmail.com,  48207820

Bård Bjørknes bbjorknes@gmail.com,  484 96 272

Maia Lohre Køhn, lohre.maia@gmail.com , 41348796

 

Varamedlemmer

Domenika Minkacz (vara), domenika.minkacz@gmail.com, 94 49 68 82

Mafalda, mafalda, seneca@hotmail.com,  95489580

UNIMA Norge velger representanter til den internasjonale kongressen, disse har ansvar for det internasjonale arbeidet i UNIMA Norge. Dette er et frivillig verv uten godtgjørelse. Valget av rådsmedlemmer fra Norge må gjøres hvert fjerde år, ni måneder før kongressen. UNIMA-kongressen samles hvert fjerde år og er UNIMA sitt høyeste demokratiske organ for UNIMA sine råd, komiteer, generalsekretær m.m. Diverse råd og utvalg samles fra en til flere ganger mellom kongressene. UNIMA Norge skal sende inn medlemslister og årsrapporter 1. mars hvert år.

Rådsmedlem:

Valgt styremedlem (2021- 2025) – konstitueres av styret 16.juni 2021

Jaap Den Hertog (2019 – 2023)

Berit Eik (2019 – 2023) permisjon  – vikar: Aldona Ulstein (2021 – 2025)