Status for Teaterfigur-galleriet

0

Et nytt digitalt galleri med teaterfigurer er åpnet. Du finner oss på www.sceneweb.no/teaterfigur  Dette er det første av sitt slag her i landet!

Av Mona Wiig

Lansering

Ting tar tid og endringer skjer underveis, slik har det også vært med etablering av Teaterfigur-galleriet. Pressemeldingen ble endelig sendt ut den 18. desember i fjor med følgende overskrift:

«Teaterfigurer på norsk scener – 1945 til 2021

Et nytt digitalt galleri med teaterfigurer åpner i disse førjulsdager. Du finner oss på www.sceneweb.no/teaterfigur  Det er det første av sitt slag her i landet!»

Et utvalg på ca. 180 teaterfigurer fra den digitale samlingen til Oslo Nye Teater ble lansert. Figurene er knyttet til sin kontekst som er produksjonen. Vi har registrert fakta om figurene som navn, kategori/type figur, forestilling, årstall, forfatter, regissør, dramaturg, designer, figurmaker, premieredato, spillested m.m.

Et dynamisk digitalt galleri

En av utfordringene har vært (og vil være) å redegjøre for teaterfigurens konstruksjon/spilleteknikk og hvilke materialer som er brukt for å produsere dem. Hjelpsomme kollegaer og egen kunnskap og erfaring har vært veien og metoden hittil. Ved tvil og/eller manglende informasjon gjør vi oppmerksom på det. Mange vurderinger basere seg kun på foto, de kan fortelle mye, men ikke på langt nær alt. Foto avbilder design og ikke teknikk og konstruksjon, og i denne sammenheng er ofte ‘innsiden’ av spesiell interesse. Denne situasjonen må vi leve med, men vi har også stor tro på å kunne supplere etter hvert som arbeidet skrider fram. Teaterfigur-galleriet er ikke statisk, men dynamisk slik at feil rettes opp og ny informasjon legges til.

Appeller

Ser du feil eller manglende informasjon om egne eller andres figurer, så gi oss tilbakemelding. Nederst til høyre for hver figur, er det et merket felt hvor det står: «Rapporter feil eller mangler».  Ikke nøl, vi trenger din hjelp!  Slik kan du bidra med å kvalitetssikre det digitale galleriet.

Vi vil også rette oppmerksomheten mot opphavsretten til teaterfigurene. Vi er usikre på avtaler og hva som er praksis. Derfor henvender vi oss til dere som kjenner feltet. Kan det være så enkelt at teatrene som ‘kjøper’ figurene også har opphavsretten til dem? Slik har vi hittil tenkt under arbeidet med registreringen. Om avtaler er uklart, kan vi eventuelt prøve å forbedre dem. Dette er en viktig sak både for det digitale galleriet og for dere som eier og/eller forvalter teaterfigurer. Kan vi sammen finne ut av dette?

Takk til Oslo Nye Teater/Trikkestallen

Stor takk til Oslo Nye Teater og spesielt til figurspillerne Knut Wiulsrød og Marianne Edvardsen som har svart på alle finurlige spørsmål om ledd, lemmer, mekanismer og tekstiler m.m.  Vi har hovedsakelig jobbet via digitale plattformer, men noen hyggelige møter har vi også fått til – med betryggende avstand.

Riksteatret neste

Avtalen med Riksteatret har vært klar i lengre tid. De støttet umiddelbart prosjektet og har vist oss stor tillit og praktisk hjelp.

I uke 10 var arkivar Oanh Nguyen, figurmaker/rekvisitør Anna Granberg og Mona Wiig (prosjektansvarlig) på befaring på Riksteatrets lager på Furuset hvor teaterfigurene oppbevares. Der henger de på rad og rekke i lerretsposer organisert etter produksjoner. Hensikten med dette besøket var å få et inntrykk av hvilke teaterfigurer som finnes på lageret. Det ble ikke gjort noen opptelling, men mye tyder på at figurer manglet og at kun få produksjoner var fulltallige.

Det er en realitet at teaterfigurer som har spilt mange forestillinger slites, de blir til og med utslitt. Det er heller ikke ønskelig for teatrene å bevare alle figurene.  En annen ting er at figurspillere kan bli nært knyttet til figurene de spiller og derfor ønsker å ta ekstra godt vare på dem … Kanskje finnes noen i skuffer og skap, kanskje vil noen melde seg underveis i dette arbeidet? Det vil tiden vise.  All erfaring tilsier at teaterfigurer kan ta mange veier. Skulle noen dukke opp, så skal vi ta hjertelig imot dem – for å formidle dem videre gjennom det digitale galleriet.

I uke 11 startet arbeidet i arkivet på Riksteatret. Der er det orden og system. I de kommende ukene skal prosjektansvarlig gå igjennom fotoarkivet for å se hva det inneholder. Utvalget av foto vil skje på bakgrunn av billedmessig kvalitet, samt figurenes kunstneriske- og tekniske egenart. Det knytter seg stor spenning til dette arbeidet.

Bli kjent med Teaterfigur-galleriet og Sceneweb

Figurteater-galleriet samarbeider med Sceneweb som er det nasjonale historiske arkiv for profesjonell scenekunst. De har en database på 96564 objekter som er av uvurderlig betydning for arbeidet med Figurteater-galleriet. Her kan vi søke informasjon om blant annet forestillinger og hvem som har medvirket til hva. Samtidig med vår lansering før jul, kunne Sceneweb presentere ny hjemmesiden med vekt på visuell utforming og større brukervennlighet.

Samarbeidet med Sceneweb har vist seg å være en vinnvinn situasjon; teaterfigurene gjør databasen mer mangfoldig, samtidig som teaterfigurene har fått en digital plattform som forlenger deres liv i til nytte og glede for nåværende og kommende brukere.

 

Foto av Per, Pål og Espen Askeladd fra produksjonen «Askeladden»,

(1970), Dukketeaterverkstedet ved Bjørg og Arne Mykle. Turne på Riksteatret i 1971.

 

Tittelbildet: Askeladden fra produksjonene Askeladden og kongens harer, Riksteatret i 2009. Lisbeth Narud hadde ansvar for scenografi, design og realisering av teaterfigurer.

 

Dele.

About Author

Kommentarer er stengt.