Rådsmedlemmer

UNIMA Norge velger representanter til den internasjonale kongressen, disse har ansvar for det internasjonale arbeidet i UNIMA Norge.

Valget må gjøres hvert fjerde år ni måneder før kongressen. UNIMA-kongressen samles hvert fjerde år og er UNIMA sitt høyeste demokratiske organ for UNIMA sine råd, komiteer, generalsekretær m.m. UNIMA Norge skal sende inn medlemslister og årsrapporter 1. mars hvert år.

Valgt styremedlem (2021- 2025) – konstitueres av styret 16.juni 2021

Jaap Den Hertog (2019 – 2023)

Berit Eik (2019 – 2023) permisjon  – vikar: Aldona Ulstein (2021 – 2025)