Om oss

UNIMA Norge er forening for figurteater i Norge med 160 medlemmer (31.desember 2020), en interesseorganisasjon for figurteaterutøvere og figurteaterinteresserte i Norge.  Foreningen skal arbeide for å fremme interessen for, kunnskap om og utbredelsen av figurteater i Norge, både som kunstart og som virkemiddel, og synliggjøre norsk figurteater utenlands og formidle gjestespill fra utlandet.

Organisasjon nummer: 975 489 647

Kontonummer: 1607 55 74294

Postboks 9158 Grønland
0134 Oslo

Mail: unimainorge@gmail.com