Medlemsfordeler

UNIMA Norge har alltid fungert som et kunstnerisk særforbund med et figurteaterfaglig fokus, for figurteaterutøvere og andre interessserte. Derfor har medlemfordelene bestått av:

ÅND I HANSKE: Medlemmene mottar gratis fagtidsskriftet Ånd i hanske. Det er fylt med fagstoff innen figurteater fra inn- og utland. Medlemsbladet har alltid vært sentralt i driften til UNIMA Norge og for å samle kunstformen i Norge.

NETTVERK: De fleste figurteateraktørene i Norge er medlem i UNIMA Norge,  og derfor utgjør foreningen et viktig nettverk for alle innen figurteaterfeltet.

INFORMASJON: Medlemmene mottar medlemsbrev flere ganger i halvåret om aktuelle saker, søknadsfrister, referater og aktuelle ting som skjer innen figurteater nasjonalt og internsjonalt.  Her brukes også facebooksiden til foreningen aktivt.

MEDLEMSMØTER OG ARENAER: Medlemmene har muligheter for å delta med på medlemsmøter, og arenaer UNIMA Norge setter i gang med eller etablerer i samarbeid med andre.

FORMIDLING OG OPPLÆRING AV FIGURTEATER og prosjekter tilknyttet dette har vært forskjellig i UNIMA Norge opp gjennom tidene.  Medlemmer kan fått oppdrag, eller har etablert oppdrag gjennom UNIMA Norge, i forhold til festivaler, utstillinger, kurs, utdanning eller museum innenfor formidling og opplæring av figurteater. Enten det har vært etterspurt eller vært egne ideer. Eksempler fra 2020/2021 er:

  1. Puppetslam – Et improvisasjonsprosjekt på Det Andre Teatret.
  2. Spilleoppdrag for Teatermuseet i Oslo
  3. Karel Hlavaty utstillingen  – en vandrende jublileumsutstilling