Fond og priser

Tyrihansprisen

Tyrihansprisen er foreningens ærespris.[12] Den deles annethvert år ut til «personer/grupper/institusjoner som har gjort en betydelig innsats for figurteaterkunsten». Den første mottageren var Tatjana Zaitzow, som ble overrakt prisen av Birgit Strøm. Følgende personer og institusjoner har mottatt Tyrihanspisen:

Birgit Strøms minnepris

Birgit Strøms minnepris ble opprettet i 2007. UNIMA Norge ønsket å hedre Birgit Strøms innsats med å innstifte en ny pris som bar hennes navn. Prisen ble delt ut under festivalen Fri Figur, til «den av de norske forestillingene på festivalen FRI FIGUR som juryen mener viderefører intensjonene i Birgits Strøms arbeid. Juryen må begrunne sitt valg ut fra forståelsen av Birgits kunstneriske virksomhet.» Prisvinneren mottok et litografi av billedkunstneren Kari Rolfsen, der motivet er teaterdukken Titten Tei med Birgit Strøm i bakgrunnen. Prisvinnere:

Karel Hlavatyfondet

Fondet ble opprettet i 1999, til minne om Karel Hlavatys store betydning for figurteatrets utvikling i Norge. Midler til fondet ble samlet inn fra en rekke teatre og enkeltpersoner. Stipendet gis til en ung figurteaterkunstner i etableringsfasen. Stipendets størrelse avgjøres av UNIMA Norges styre for hver tildeling. Stipendet tildeles annet hvert år etter søknad. Det kan søkes om studiereiser, idéutvikling eller annet fagrelevant formål.

Stipendmottagere

  • Pelle Ask
  • Lars Wingård
  • Hanne Frey Husø