Figurteaterfestivaler

Figurfestspillene i Tønsberg

er UNIMA Norge sin nasjonale figurteaterfestival. Den holdes annet hvert år, og første gang i januar 2020. Arrangøransvar er gitt til produksjonsgruppen; Anne Helgesen, Pia Gullichsen og Heriette Kihle.

2022: 22.-30. januar

Figur i Fossekleiva

er en selvstendig og årlig internasjonale figurteaterfestival, og holdes hvert år i oktober på Fossekleiva Kultursenter ved Drammen. Festivalsjef er Franzisca Aarflot med et programrådet bestående av Ragni Halle, Iain Halket (produsent) og Simone Thiis (assisterende festivalsjef).

UKE 41

GoFigur

holdes i juni i Oslo og er en selvstendig årlig internasjonal figurteaterfestival. Festivalsjef er Torunn Tusj, og festivalen ble for første gang hold i 2018.

2021: 1.-5.juni