Figurteater

Begrepet «figurteater»

Richard Teschner 1879-1948) fra Østerrike med utdannelse fra  Praha, oppdaget i 1911 i Nederland javanesiske stavdukker importert av hollandske kjøpmenn. Hjemme i Wien etablerte han teateret Figuren Spiegel («figurspeil») inspirert av disse stavdukkene. Dette influerte etter hvert andre dukketeaterkunstnere i USA og Europa. Det tyske begrepet «Figurentheater» har senere dannet det norske begrepet  figurteater.

Dr.Art. Anne Helgesen definerer begrepet slik:

«I Norge har man siden begynnelsen av 1990-tallet forsøkt å gi kunstarten navnet figurteater. Begrepet figurteater inkluderer alt som tidligere gikk under navnet dukketeater, men det omfatter også teater med objekter, med animert scenografi, materialteater og skyggeteater – kort sagt teater der en eller flere spillere gir gjenstander liv ved å manipulere dem.»

Ph.d.  Mona Wiig siterer i sin doktoravhandling definisjonen til Jaroslav Etlik :

«Whenever the actor; through his play, endows any object onstage in such a way that the viewer perceives all the movement and behaviour of that object as an expression of the inner life of the image evoked in the mind of the viewer by the object, then the viewer’s consciousness identifies that object as a puppet. From this point of view, any three-dimensional entity in the playing area can become a puppet (a prop, a light, a shadow, any object, simply anything), provided it fulfills the above condition of the movement mediated by the actor (an thus not its own movement) that refers to inner consciousness an to visible signs of inner life.»