Figurressurser

NORSKE:

Figurteater i Stamsund Figurteatret i Nordland er et internasjonalt produksjonssenterIngen bildebeskrivelse er tilgjengelig. for figurteater. Teatret ble etablert i 1991 og har en stab på seks ansatte. Her produseres 5-6 forestillinger i året i co-produksjon med profesjonelle scenekunstnere/grupper fra inn- og utland. Figurteatret administreres av Nordland Fylkeskommune. Stamsund Internasjonale Teaterfestival – Stamfest – arrangeres også her hvert år. 

Teaterfigurer på norske scener – 1945 til 2021Kan være et bilde av tekst som sier 'SCENEWEB' er et landsomfattende digitalt galleri over teaterfigurer i samarbeid med vår nasjonale teaterbase for profesjonelt teater: Sceneweb.no. Siden er etablert av Mona Wiig og Elin Grimstad i samarbeid med www.sceneweb.no. Fra og med 2021 går UNIMA Norge inn i et samarbeid.

Figurteater på norske scener er et flerårig, praksisledet prosjekt for registrering av eksisterende, og fotografering av fysiske, teaterfigurer, samt samordning og tilgjengeliggjøring av disse i et åpent, digitalt arkiv. Ønsker du å bidra send melding: teaterfigurer@gmail.com
Markedet for Scenekunst i Sandefjord (MFS) er en nasjonal visningsarena forKan være et bilde av tekst som sier 'MFS MARKEDET FOR SCENEKUNST'
presentasjon, kjøp og salg av profesjonell scenekunst for barn og unge. Her får mange figurteaterutøvere solgt sine forestillinger til DKS, kulturhus eller andre oppkjøpere.
Assitej Norge arbeider med Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig. å fremme profesjonell scenekunst for et ungt publikum, både nasjonalt og internasjonalt.
UTLANDET:

Potail des Art de la Marionnette PAM :Portail des Arts de la Marionnette

  • PAM sin nettside ønsker å viser tradisjonell praksis og moderne figurteateruttrykk fra mange land. Ideen er på lang sikt vil mange internasjonale partnere legge sin kompetanse til portalen.
  • Det er en samlinger av seks århundrer figurer fra marionettens historie i Frankrike.
  • Her presentasjon moderne kompanier som viser minst fem bilder av sitt arbeidet .

«PAM»  legger ut vitenskapelige og pedagogiske artikler. I tillegg til  biografiske notater om kunstnere, ensembler/kompanier, institusjoner, og figurer. Her finner du arrangement-notater fra show, festivaler, konferanser og utstillinger. Lexikale er en ordbok for dukketeaterkunsten på forskjellige språk. Det ligger ute artikler om  grunnleggende spørsmål om dukketeater, om temaer som ofte illustreres i dukketeater, om historiske perioder og kunstneriske bevegelser i formuttrykk. Andre temaer er samspillet mellom dukker og samfunn, koblinger med andre kunstformer, skole, utgivelse av bøker etc. Her er bibliografier, filmografier, og Internett-lenker.

Center for Puppetry Arts i USA er et sted der barn og voksne blir utdannet, opplyst og underholdt. Siden 1978 har senteret introdusert millioner av besøkende til dukketeaterets  gjennom  forestillinger, læreplanbaserte workshops og det praktiske museet, så vel som digitale lærings- og oppsøkende programmer.