Forfatter: Maia Lohre Køhn

Under årsmøtet 2022 ble to nye styremedlemmer valgt inn. Theis Irgens og Paal Viken Bakke. De har allerede rukket å være med på fem styremøter. Vi ønsker dem velkommen! Theis Irgens bor i Kristiansand og jobber som prosjektleder og festivalprodusent i Assitej Norge, og er styreleder i Scenekunst Sør. Han har laget en rekke teaterforestillinger for et ungt publikum med musikk- og figurteaterkompaniet Finken & B, blant annet i samarbeid med Stavanger Symfoniorkester. Når muligheten byr seg jobber han gjerne som figurmaker, både for seg selv og på oppdrag. I 2022-23 har Theis regi på en ny figurteaterproduksjon sammen med Karin Moe Hennie. Theis har en…

Read More

Teaterkunstneren Karel Hlavaty (1919–1988) kom fra Tsjekkoslovakia til Norge som politisk flyktning i 1968. Han startet øyeblikkelig med foredragsvirksomhet, kurs og undervisning i dukketeater. I 1969 satte han opp barneforestillingen Onkel Eventyr på Det Norske Teatret. Året etter satte han i scene voksenforestillingen Måne over gjøglervogna samme sted. Måne over gjøglervogna var dukketeater for voksne. Dessuten brukte Hlavaty sort teater – en teknikk de færreste nordmenn hadde sett tidlgere. Det ble en suksess som gjorde at institusjonsteatrene i Oslo fikk øyne opp både for kunstneren Hlavaty og for dukketeaterkunsten generelt. Tsjekkeren fikk engasjementer ved Oslo Nye Teater, Den Norske Opera,…

Read More