Ånd i hanske

Ånd i Hanske – tidsskrift for figurteater ble etablert i 1983 på initiativ fra daværende styremedlem i Norsk Dukketeaterforening Knut Alfsen, og navnet ble foreslått av daværende styreleder Ragnhild Wang. Det utgis videre av foreningen UNIMA Norge. Ånd i hanske er det eldste norske teatertidsskriftet, og det eneste teatertidsskriftet i sitt slag i Norge.

Redaktører:

  1. Knut Alfsen og Ole Bruun-Rasmussen. (1983 – )
  2. Elisabeth Sivert Nilsen 
  3. Anne Helgesen  (1988 – 93 / 1997 -2003)
  4. Karen Høie (2008 – 2010)
  5. Hedda Fredly ( 2011-2015)
  6. Elin Lindberg (2016 – )

Redaksjon 2021: Mona Wiig og Torunn Tusj

Tidsskriftet har hatt ambisjon å være figurteaterkunstens vindu mot omverdenen, et forum for faglig utvikling og en arena for analyse, debatt og kritikk. Her presenteres norsk figurteater og internasjonale tendenser innen figurteaterkunsten. Tidsskriftet fungerer som en kanal for alle som er interessert i figurteater. Ånd i hanske redigeres i tråd med Redaktørplakaten, er medlem av Norsk Tidsskriftforening og mottar tidsskriftstøtte fra Norsk Kulturråd.