Æresmedlem

ÆRESMEDLEM

UNIMA Norge har i løpet av de siste 20 år valgt å ære syv av sine medlemmer for den innsatsen de har gjort for figurteatret gjennom lang tid. De har alle syv mange års skapende virksomhet i kunstarten bak seg, som manusforfattere, prosjektledere og dukkespillere, og de har gjennom sitt virke synliggjort figurteatret som kunstart. De har også representert UNIMA i styret, ved kongresser i utlandet, og har dessuten stått for pedagogisk utviklingsarbeid.

Bjørg Mykle er intet mindre enn ”mammaen til Pompel og Pilt” – en hel generasjon norske barn er vokst opp med hennes figurer.  Hun betydd mye som pedagog gjennom sitt virke ved Høgskolen i Oslo der hun har gitt videre sine kunnskaper om figurteatret til stadig nye kull av førskolelærere. Bjørg Mykles bok om figurteater Dukkenes Magi – Teaterdukker fra barnehager til frie grupper, (Pax forlag, 1993) har vært pensum ved de fleste høgskoler i landet.

Knut Alfsen er tidligere styreleder i UNIMA Norge samt medlem av Eksekutivkomiteen i UNIMA Internasjonalt gjennom en årrekke. Knut har gjennom disse årene gjort en formidabel innsats for utviklingen av norsk figurteater, samt stor internasjonal påvirkning gjennom sitt frivillige verv i UNIMA Internasjonalt. Knut har Riksteatrets treårige elevskole i dukketeater samt mastergrad i teatervitenskap fra Universitetet i Oslo. Han har deltatt som dukkespiller, regissør og dukkemaker i en rekke produksjoner siden 1976, blant annet ved Riksteatret, Rikskonsertene, NRK og TV2. Knut Alfsen etablerte Levende Dukker i 1987 sammen med Agnes Schou. Han har tidligere vært teatersjef ved Figurteatret i Nordland, kulturhussjef ved Nøtterøy Kulturhus samt prosjektleder for «Teaterbyen Ålesund». I 2015 ble han leder for Norsk Skuespillerforbund, og i 2018 ble han gjenvalgt for en ny periode i dette vervet.

 

Mona Wiig har gjort en mangeårig innsats for norsk figurteater; som initiativtaker og daglig leder av Riksteatrets Dukketeater og treårige elevskole for dukkespillere, og instruktør og scenograf for flere dukketeaterforestillinger ved samme teater. Hun ledet sin frie teatergruppe Christiania Teater i 5 år. Hun var også en av initiativtakerne til etablering av tidligere Akademi for figurteater, som startet som et treårig prøveprosjekt (1991-94) og ble formalisert som treårig kunstfaglig høgskoleutdanning i figurteater (BA-grad) i 1996, organisert under Høgskolen i Østfold. Mona Wiig var utdanningens første faglige leder. Utdanningen navn i dag er Akademi for scenekunst. Hun har dokumentert utdanningens historie i sin hovedfagsoppgave i teatervitenskap (UiO, 2002) og i 2017 disputerte hun  med avhandlingen Opp som en drage? (UiO). I første del av avhandlingen ser hun på utviklingen fra dukketeater til teater med skuespiller og dukker ved DRAK Teatret i Tsjekkia. I annen del  undersøker hun animasjonen, kunsten å gi scenisk liv til figurer og objekter, og i tredje og siste del drøfter hun alternative modeller for reetablering av en BA- og MA-grad  i figurteater ved de eksisterende norske scenekunst utdanningene. I 1992 ble hun valgt inn som medlem av Eksekutiv Komiteen i UNIMA  hvor hun satt i 12 år.

 

Randi Stenmark sin figurteatervirksomhet har foregått stort sett langt i nord, nærmere bestemt i Brønnøysund og Honningsvåg (Finnmark). Sistnevnte sted drev hun en tid antakelig verdens nordligste figurteatergruppe. Hun har ellers vært aktiv i Brønnfuglen Dukketeater og Ophelia Dukketeater. Men først og fremst har hun vært en utrettelig bidragsyter til Ånd i hanske fra 1994 og fram til 2008, i form av bokmeldinger, intervjuer, reportasjer og referater.

Randi Nilssen startet med dukketeater tidlig på 1960-tallet i Tromsø Barneteater hvor det var en egen gruppe som spilte dukketeater. Da barneteatret sluttet sin virksomhet fortsatte dukketeatret til ut i 1980-årene. Senere satset hun profesjonelt sammen med Brit Steinsvik og de samarbeidet i godt og vel fire år (1988/89-1993). Randi Nilssen har deltatt på flere festivaler med barne- og voksengrupper. Hun har arrangert to internasjonale dukketeaterfestivaler i samarbeid med PIF, Zagreb.

Bodil Lunden og Astrid Austenå, Grimstad Dukketeater (1975-2000)
Grimstad dukketeater ble skapt etter modell av Mykle, der hånddukker var det sentrale virkemidlet i forestillingene. Astrid og Bodil dramatiserte helst folkeeventyr, men også historier fra kjente barnebøker. I 1995 produserte Grimstad dukketeater forestillingen Norge i krig. Barna og hverdagen. Den ble spilt på skolene i hjemfylket Aust-Agder. Grimstad Dukketeater mottok Grimstad Kommunes kulturpris i 1995.